URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

URNES STAVKYRKJE – VERDSARV VED LUSTRAFJORDEN

FØLG OSS PÅ VEGEN MOT EIT NYTT VERDSARVSENTER!

Urnes stavkyrkje, som har stått på UNESCO si verdsarvliste sidan 1979, er eit av dei mest verdfulle kulturminna i landet og juvelen i krona mellom dei kulturhistoriske eigedomane til Fortidsminneforeininga.

Miljødirektoratet autoriserte Urnes som verdsarvsenter i oktober 2019 med planar for bygginga av eit nytt besøkssenter. Bygget skal bidra til at ambisjonar og mål for formidling og aktivitetar knytte til det å oppleve verdsarven blir realiserte fullt ut, og til å styrkje den lokale forankringa og verdiskapinga. Følg oss på vegen dit!

Sjå vinnarane av arkitektkonkurransen: Slik blir Urnes verdsarvsenter Her er alle konkurransebidraga for Urnes verdsarvsenter Blogg Treets mester SJÅ KONSEPT FOR UTSTILLINGAR KVA GJER URNES TIL VERDSARV? NYHENDE