Treskjærerjern

Vi dykker ned i dybden av fortiden, bruker avansert teknologi som 3D-skanning og arkeologiske funn for å utvikle våre verktøy. Gjennom disse metodene avdekker vi spor av tidligere verktøy, noen mer tydelige enn andre. Men til tross for dette oppdager vi overraskende få sikre spor, med tanke på tidsperioden og størrelsen på objektene vi studerer. Det er tydelig at etter nesten 1000 år med bruk og slitasje, kan mye av historien blitt skjult og tapt.

Skrevet av: Even Slette Hansen

Publisert: 25. november 2022

Del på E-post Del på Twitter

Eksempel 1. på verktøyspor i toppstykke til venstre i den gjennombrutte delen

Eksempel 2. på verktøyspor i toppstykke til venstre i den gjennombrutte delen

Eksempel 3. på verktøyspor fra portalplankene

Vi tar beslutning om å bruke funnene fra orginalen som utgangspunkt for vår verktøykasse. Vi fokuserer spesielt på de sikreste og mest klare spor av verktøy for å bestemme hvor langt vi kan komme i prosessen med å rekonstruere portalen før vi eventuelt må finne andre jern.

 

Etter å ha hentet ut profilene fra 3D-scann bygger vi resten av jerna basert på arkeologiske funn. For eksempel fant vi repeterende spor nedover i det gjennombrutte partiet av toppstykket, noe som kan tyde på at det er brukt klubbe. Derfor har vi laget eksempler av samme profil som både ha fal og tange, for å se hvordan de fungerer. 

Eksempel på arkeologisk funn av faljern

https///www.unimus.no/portal/#/photos/6edabd86-34c4-4e92-bd8e-6abf56a99885

Her er det første utkastet av tegninger for treskjærerjerna som vi skal bruke for å rekonstruere portalen, fremover vil det helt sikkert bli forandringer på antall og form.