- Vi skal bygge verdensarvsenteret på Urnes

Fylkesutval for kultur, idrett og inkludering gir prioritet til Urnes Verdensarvsenter.

I panelsamtale ved Universitetsmuseet i Bergen under Middelalderuken 2023 kunne påtroppende varaordfører i Vestland fylke, Stian Opedal Davies, vifte med et ferskt vedtak fra fylkesutval for kultur, idrett og inkludering. Dagen før hadde utvalet vedtatt å gi Urnes Verdensarvsenter prioritet. 

- Vi skal bygge Verdensarvsenteret på Urnes. Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering har vedtatt at det er et høyt prioritert prosjekt. 

Utvalgets vedtak er et kraftig signal om at Verdensarvsenteret nærmer seg realisering. Luster kommune har bevilget 11,5 millioner kroner, og takket være en stor privat gave har det allerede vært arkitektkonkurranse og tomtekjøp.

Den nye fylkesvaraordføreren var imidlertid tydelig på at også staten må delta i spleiselaget.

- Fylkeskommunen kan ikke finansiere senteret alene. Jeg forventer at Stortinget kommer på banen allerede i høst. Verdensarven er ikke bare et lokalt eller regionalt ansvar. Det er menneskehetens dyrebare fellesarv. 

Panelsamtalen handlet i stor grad om at reiselivet må tjene verdensarven og innbyggerne. 

- Lokalmiljøet på Ornes må legge premissene for utviklingen, ikke reiselivet. Det må være mulig å leve gode liv rundt verdensarven. Vi vet at turismen skaper utfordringer med vei, kollektivtrafikk og fergeforbindelse. Verdensarvsenteret er et godt første tiltak for å ta styring på utviklingen, sa den påtroppende fylkesvaraordføreren.