Bærekraftig turisme og verdensarven Urnes – målkonflikter og løsninger

Fortidsminneforeningen setter Urnes på dagsorden under Middelalderuken i Bergen med en panelsamtale om bærekraftig turisme med blant andre fylkesordfører Jon Askeland. 

Publisert 14. september 2023

I år er det besøksrekord på Urnes, med en dobling av omfanget av cruiseturisme. Stortinget og UNESCO har vedtatt at det skal bygges et verdensarvsenter med museumsarealer som forteller fortellingen om verdensarven, men så langt er senteret ikke finansiert. 

Fylkesordfører Jon Askeland og hovedstyreleder Trude Knutzen Knagenhjelm på Ornes, 2. august 2023.

Tema for panelsamtalen er målkonfliktene. Hvor stor slitasje på verdensarven og lokalsamfunnet er bærekraftig – og hvordan påvirker klimaendringene stavkirken? Hvor store inngrep og tiltak må vi gjøre for å tilrettelegge for besøk? Hvem er den bærekraftige turisten? Legger ideen om verdensarv føringer for hvem vi skal ta imot og hvordan vi skal ta imot dem? Og kan en reiselivsnæring i vekst være godt nytt for lokalsamfunn og kulturminnevern? 

I panelet sitter, foreløpig: 

  • Stian Davies (Påtroppende fylkesvaraordfører, Vestland fylke)
  • Per Morten Ekerhovd (Kulturdirektør, Vestland fylke)
  • Trude Knutzen Knagenhjelm (Hovedstyreleder, Fortidsminneforeningen)
  • Hege Bakke-Alisøy (Verdensarvkoordinator for Bryggen Verdensarvsted) 

Panelsamtalen finner sted 21. september kl. 19-21 ved Universitetsmuseet i Bergen.

Arrangementet er gratis, og del av Middelalderuken i Bergen. Alle interesserte er velkommen!