Bilete av Peter Hatlebakk

Ny eksternkoordinator på Urnes

- Urnes verdsarvsenter treng privatgiver, seierkoordinator Peter Hatlebakk.

Bilete av Peter Hatlebakk

Peter Hatlebakk har vorte ansatt som eksternkoordinator for Urnes Verdsarvsenter siden 1. september. Hatlebakk vil arbeide med den private delfinansieringa til senteret.

- Løyvingane over statsbudsjettet og frå andre offentlege styresmakter er gode nyhende. Men for å komme i havn, treng Verdsarvsenteret private meséner, seier Hatlebakk.

Hatlebakk sin arbeidsgjevar er Fortidsminneforeininga. Luster kommune har løyvd midlar til arbeidet med å skaffe private gåver til senteret.

- Budsjettet for senteret krev 14 millioner i private tilskot. Det er ein viktig og stor del av senteret, seier Hatlebakk

Hatlebakk har bakgrunn som phd-stipendiat i historie ved Universitetet i Bergen, og har vore aktivt medlem av Fortidsminneforeningen i mange år. Hatlebakk var politisk rådgjevar til byutviklingsbyråden i Bergen frå 2015-8, og har brei erfaring i arbeid med samferdsel, stadsutvikling og kulturminnevern.